ارائه و بررسی یک مبدل DC-DC افزاینده با ورودی از سیستم خورشیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی برق دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

2 گروه مهندسی برق، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

3 دانشکده مهندسی برق دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

4 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

چکیده

امروزه با توجه به افزایش استفاده از انرژی های تجدیدپذیر، مبدل های قدرت نیز اهمیت ویژه ای پیدا کرده اند. باتوجه به پایین بودن سطح ولتاژ سیستم های تجدیدپذیر، مبدل های DC-DC افزاینده بسیاری به منظور افزایش این سطح ولتاژ پیشنهاد شده اند. در این مقاله یک مبدل DC-DC افزاینده بررسی شده است که ورودی این مبدل، از سمت یک سیستم فتوولتاییک تامین می شود. مبدل بررسی شده در این مقاله فقط دارای یک کلید قدرت می باشد که در مقایسه با بسیاری از مبدل های دیگر، تعداد کلید کمتری دارد و از این جهت باعث ساده تر شدن مدار، نسبت به مدارهای دیگر می باشد. این مبدل همچنین دارای سه خازن، سه دیود و سه سلف می باشد. ساختار این مبدل، با تعدادی ساختار پیشنهادی در مطالعات دیگر مقایسه شده و مشاهده شده است که ساختار ساده تری نسبت به بسیاری از ساختارهای دیگر، دارد. عملکرد مبدل پیشنهادی، در محیط نرم افزار متلب/سیمولینک بررسی شده است و نتایج بدست آمده به صورت کامل در بخش شبیه سازی ارائه و بررسی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation and investigation of a DC-DC boost converter with input from solar system

نویسندگان [English]

  • Saeed Danyali 1
  • Mohammadamin Shirkhani 2
  • Zohreh Dadvand 3
  • Amirmohammad Shekarbeigi 4
1 Department of Electrical Engineering, Ilam University, Ilam, Iran
2 Department of Electrical Engineering, Ilam University, Ilam, Iran
3 Department of Electrical Engineering, Ilam University, Ilam, Iran
4 Department of Electrical Engineering, Ilam University, Ilam, Iran
چکیده [English]

Nowadays, due to the increase in the use of renewable energies, power converters have also gained special importance. Due to the low voltage level of renewable systems, many DC-DC boost converters have been proposed to increase this voltage level. In this article, a DC-DC boost converter is investigated. The input of this converter is supplied from a photovoltaic system. The converter reviewed in this paper has only one power switch and compared to many other converters, it has a smaller number of switches, which makes the circuit simpler than other converters. This converter also has three capacitors, three diodes and three inductors. The structure of this converter has been compared with a number of structures proposed in other studies and it has been observed that it has a simpler structure than many other structures. The performance of the proposed converter has been performed in the MATLAB/Simulink software environment and the obtained results have been fully presented in the simulation section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • DC-DC Boost Converter
  • Photovoltaic System
  • Power Electronic
  • Renewable Energy Systems