اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 23

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 4
تعداد مقالات 24
تعداد مشاهده مقاله 21809
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 12696
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 2 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 18 روز
متوسط زمان داوری 8 روز
متوسط زمان پذیرش 32 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 33 روز