انتشار شماره 3 مجله روش های محاسباتی در علوم مهندسی (نسخه پاییز 1402)

انتشار شماره 3 مجله روش های محاسباتی در علوم مهندسی (نسخه پاییز 1402)

مقالات دوره 1، شماره 3(شماره پیاپی 3)، مربوط به پاییز 1402 به‌صورت الکترونیکی منتشر شد و از طریق سایت مجله برای علاقه‌مندان و محققان محترم، قابل دسترس می‌باشد. این شماره دارای شش مقاله در زمینه های مختلف می باشد.