پیوندهای مفید

انجمن مهندسان برق و الکترونیک آمریکا


دانشگاه ایلام


سامانه اعتبارسنجی مجلات علمی (ضریب تاثیر)


موسسه انتشارات دیجیتال چند رشته ای (MDPI)


وب‌سایت انتشارات علمی Springer


وب سایت بانک اطلاعات نشریات کشور (Magiran)


وب سایت پایگاه استنادی ISI یا Web of Science


وب سایت پایگاه استنادی Scopus


وب سایت پایگاه اطلاعات علمی Google Scholar


وب سایت پایگاه اطلاعات علمی Science Direct


وب سایت پایگاه مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)


وب سایت پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (IRANDOC)


وب‌سایت فراخوان‌های علمی و پژوهشی


وب‌سایت فعالان علم و پژوهش ایران


وب سایت کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE)


وب‌سایت مرجع دانش (CIVILICA)