درباره نشریه

این مجله در زمستان سال 1401 با همت اساتید دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ایلام تاسیس گردید.  این نشریه به زبان های فارسی و انگلیسی منتشر می شود و هدف آن انتشار نتایج پژوهشهای اساتید و محققان در زمینه توسعه و یا استفاده از روش‌های عددی در مسائل مهندسی است. این مجله با تمرکز بر گسترش و ارتقای پژوهش در مهندسی و ایجاد ارتباط و همکاری علمی بین پژوهشگران، مقاله های اصیل و بدیع تحقیقی در زمینه های:  مهندسی برق، مکانیک ، عمران، کامپیوتر، مهندسی شیمی و نفت و سایر علوم مهندسی را که برای اولین بار ارائه می شود،  با داوری علمی پذیرفته و منتشر می کند. با توجه به این موضوع، مقاله های ارسالی به نشریه، نباید قبلاً در نشریه دیگری به چاپ رسیده باشد. مقاله های ارائه شده در کنفرانسها و مجامع علمی از این قاعده مستثنی هستند و مانند مقاله های دیگر ارزیابی می شوند و در صورت تأیید به چاپ می رسند.