بررسی عددی افزایش انتقال حرارت در جریان نانوسیال داخل لوله‌های سینوسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بخش کنترل و ابزار دقیق شرکت نفت فلات قاره ایران، خارگ، بوشهر، ایران

چکیده

مبحث اتتقال حرارت، یکی از مهم ترین بحث های موجود است که در بسیاری از موارد درصورت عدم بررسی مناسب آن، می تواند باعث چالش های زیادی بشود. در سال های اخیر مطالعات بر روی رفتار رئولوژیکی و انتقال حرارتی نانوسیالات به شدت افزایش پیدا کرده و پژوهشگران بسیاری در این زمینه تحقیقاتی را انجام داده اند و نتایج حاصل، پیشرفت های چشمگیری در این زمینه را حکایت می کند. این پژوهش به بررسی عددی انتقال حرارت و افت فشار جریان نانوسیال با سیال پایه آب و مخلوط آب اتیلن گلیکول با نانوذرات اکسیدآلومینیوم و اکسیدمس می پردازد. به منظور افزایش هرچه بیشتر انتقال حرارت، در کنار استفاده ازنانوسیال مناسب، می توان از لوله با دیواره سینوسی متقارن محوری نیز بهره جست. در این مقاله، بررسی عددی برای سیال های پایه و نانوسیال با غلظت های حجمی مختلف و قطرنانوذره متفاوت درون لوله صاف و سینوسی انجام گرفته است و نتایج آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical investigation of heat transfer increase in nanofluid flow inside sinusoidal tubes

نویسنده [English]

  • Ali Abdali
Control Systems and Instrumentation Department of Iranian Offshore Oil Company, Kharg, Bushehr 7546143572, Iran
چکیده [English]

The issue of heat transfer is one of the most important issues that can cause many challenges in many cases if it is not investigated properly. In recent years, studies on the rheological behavior and heat transfer of nanofluids have increased greatly, and many researchers have conducted research in this field, and the results indicate significant progress in this field. This research deals with the numerical investigation of heat transfer and pressure drop of nanofluid flow with water base fluid and ethylene glycol water mixture with aluminum oxide and copper oxide nanoparticles. In order to increase heat transfer as much as possible, in addition to using suitable nanofluid, a tube with an axially symmetrical sinusoidal wall can also be used. In this article, a numerical investigation for base fluids and nanofluids with different volume concentrations and different nanoparticle diameters inside a smooth and sinusoidal tube has been done and the results have been presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heat transfer
  • nanofluid
  • sinusoidal tube
  • pressure drop
  • constant heat flux