روش های تعیین سهم هارمونیک در شرکت برق و مشتری

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

گروه مهندسی برق، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه شاهد تهران، تهران، ایران

چکیده

امروزه مدارهای الکترونیک قدرت در تامین توان موردنیازازیک سو بهبود بخشیده از سوی دیگر انتشار هارمونیک را نیز افزایش داده‌اند، که خود باعث مشکلاتیمانند تلفات خط و گرمایش بیش از حد و...شده است.یکی از مسائل و مشکلات کیفیت برق در سیستم های توزیع وانتقال،مسئله هارمونیک ها می باشد ،که توجه زیادی را به خود جلب نموده است.بطوریکه مطالب بسیاری دراین خصوص میتوان در کتب ومقالات گوناگون جستجو نمود. اعوجاج های هارمونیکی باعث ایجادمشکلات خاصی در شبکه های قدرت میشوداز جمله ی این مشکلات می توان به عدم عملکرد مناسب تجهیزات و نیزکاهش عمر و پایین امدن راندمان دستگاه ها اشاره کرد.مشکلات کیفیت برق باعث ناراحتی مصرف کنندگان و ضرر‌های اقتصادی به صنایع می‌شودکه هارمونیک‌ها توسط بارهای غیر خطی و دستگاه‌های الکترونیک قدرتی ایجاد می‌شوند .این بارها معمولاً 40 درصد، بار مصرفی راشامل میشوندتلفات فنی معمولاً تا 5 % مجاز است که به طور خودکار به بیش از 7 % به دلیل هارمونیک‌ها افزایش می‌یابد.هارمونیک‌ها می‌توانند برکنتورهای الکترومکانیکی وهمچنین برخی ازانواع کنتورهایی که هوشمندهستند ،با استفاده از مبدل‌های خود تاثیر میگذارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Methods of determining the harmonic contribution in the electricity company and the customer

نویسنده [English]

  • vahid farhadiyan
Department of Electrical Engineering, Shahed University of Tehran, Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Today, electronic power circuits have improved in providing the required power on the one hand, and on the other hand, they have also increased the harmonic emission, which itself has caused problems such as line losses and excessive heating, etc. One of the issues and problems of power quality in distribution systems And transmission is the issue of harmonics, which has attracted a lot of attention, so that many materials in this regard can be found in various books and articles. Harmonic distortions cause certain problems in power networks. Among these problems, it can be mentioned that the equipment does not function properly, as well as reducing the life and efficiency of the devices. Power quality problems cause discomfort to consumers and economic losses to industries, which harmonics are caused by loads. Non-linearity and power electronic devices are created. These loads usually comprise 40% of the load. Technical losses are usually allowed up to 5%, which automatically increase to more than 7% due to harmonics. Harmonics can be found in electromechanical meters and also some types of meters that They are smart, they influence by using their converters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Power quality
  • phase angle
  • harmonic contribution