روش های برآورد تلفات بار سرگردان در ماشین های القایی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه شاهد تهران دانشکده فنی و مهندسی گروه مهندسی برق قدرت

چکیده

امروزه با افزایش هزینه انرژی الکتریکی و از طرفی کمبود ذخایر و منابع تامین انرژی،‌ سعی بر این است که حتی الامکان سیستم های مصرف کننده انرژی را به نوعی طراحی نمود که هزینه آنها بهینه گردد. یکی از روش هایی که می تواند منجر به صرفه جویی و بهینه سازی انرژی گردد،‌ انتخاب مناسب تجهیزات و وسایل مصرف کننده با راندمان بالا می باشد. در اغلب کشورها،‌ صنایع قسمت عمده برق تولیدی را مصرف می کنند و مصرف برق‌ آنها نیز عمدتا توسط موتور های الکتریکی صورت می پذیرد. در سال های اخیر، مقررات جدیدی در مورد بهره وری از موتورهای الکتریکی در سراسر جهان معرفی شده است یکی از راه های کاهش در مصرف انرژی موتورها ، هدایت صنعت به استفاده از موتورهای کارآمدتر و با راندمان بالاتر است.
تعیین صحیح تلفات کل در موتور القایی سهم مهمی در بیشتر شدن تخمین دقیق راندمان موتور القایی دارد و با حذف موتورهای کم بازده از چرخه محل کار ، هزینه ها و اتلاف انرژی تا حد زیادی کاهش می یابد. تلفات بار سرگردان ناشناخته ترین عنصر در تعادل قدرت ماشین های القایی هستند و از آنجایی که این تلفات اهمیت زیادی در تعیین بازده موتور القایی دارند ، در این گزارش، تمام روش های موجود برای تعیین تلفات بار سرگردان به طور خلاصه معرفی و مورد بحث قرار می گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

روش های برآورد تلفات بار سرگردان در ماشین های القایی

نویسنده [English]

  • Ali Yazdani Baghmaleki
Shahed University of Tehran
چکیده [English]

Nowadays, with the increase in the cost of electric energy and on the other hand, the shortage of reserves and sources of energy supply, it is tried to design energy consuming systems in a way that their cost is optimized as much as possible. One of the methods that can lead to energy saving and optimization is the proper selection of high-efficiency consumer equipment and devices. In most countries, industries consume most of the electricity produced, and their electricity consumption is mainly done by electric motors. In recent years, new regulations on the efficiency of electric motors have been introduced around the world. One of the ways to reduce the energy consumption of motors is to lead the industry to use more efficient motors with higher efficiency.
The correct determination of the total losses in the induction motor has an important contribution to the more accurate estimation of the efficiency of the induction motor, and by removing low-efficiency motors from the workplace cycle, costs and energy waste are greatly reduced. Stray load losses are the most unknown element in the power balance of induction machines, and since these losses are of great importance in determining the efficiency of the induction motor, in this report, all available methods for determining stray load losses are briefly introduced and discussed. take

کلیدواژه‌ها [English]

  • Motor load losses
  • Induction motor
  • Harmonic