ارائه روشی نو جهت مدلسازی ریاضی زمانبندی کلاس های دانشگاهی با استفاده از منطق فازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مخابرات سیستم، دانشکده مهندسی برق،دانشگاه شهید بهشتی،تهران،ایران

چکیده

سیستم های فازی توانایی بالایی در مدلسازی سیستم تفکر و استنتاج انسانی دارند. در سالهای اخیر از منطق فازی در حل مسائل زمانبندی پاسخ های مناسبی دریافت شده است. یکی از مشکلات امروزی دانشگاهها تخصیص کلاس درس در زمان مشخص می باشد. این مساله با افزایش تنوع رشته های دانشگاهی بیشتر بروز پیدا می کند. زمان‌بندی کلاس‌های دانشگاهی یکی از پرکاربردترین حوزه‌های زمان‌بندی است که بصورت تخصیص دروس به مقاطع زمانی با توجه به منابع و درنظرگیری محدودیت‌هایی تعریف می‌شود. این مسئله برای هر موسسه آموزشی با توجه به مطلوبیت‌های خاص آن موسسه متفاوت بیان می‌شود. در این پژوهش پس از اشاره به پیشینه پژوهش در کشورهای مختلف و اهمیت بررسی آن، به تعریف و مدلسازی فازی مسئله زمان‌بندی کلاس‌ها پرداخته شده و در پایان روی برنامه گروه مهندسی صنایع دانشگاه شیراز پیاده‌سازی شده است. براساس نتایج بدست آمده از حل نرم‌افزاری مدل توانسته‌ایم حل دقیقی برای مسئله بدست آوریم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a new method for mathematical modeling of academic class scheduling using fuzzy logic

نویسنده [English]

  • sina ayaseh
department of communication systems, faculty of electrical engineering, shahid beheshti university, tehran, iran
چکیده [English]

Fuzzy systems have a high ability to model the human thinking and inference system. In recent years, suitable answers have been received from fuzzy logic in solving scheduling problems. One of the problems of today's universities is the allocation of classrooms at a certain time. This problem becomes more apparent with the increase in the diversity of academic fields. Scheduling university classes is one of the most widely used areas of scheduling, which is defined as the assignment of courses to time slots according to resources and considering limitations. This issue is expressed differently for each educational institution according to the special needs of that institution. In this research, after referring to the background of the research in different countries and the importance of its investigation, the definition and fuzzy modeling of the class scheduling problem has been discussed and at the end it has been implemented on the program of the Industrial Engineering Department of Shiraz University. Based on the results obtained from the software solution of the model, we have been able to obtain an accurate solution for the problem.

کلیدواژه‌ها [English]

  • resistance Operations Research
  • timing
  • Limitations
  • benefits
  • Fuzzy modeling