مدلسازی و تحلیل داده های خاک با هدف اکتشاف مس در منطقه نائین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

بوشهر، عسلویه ، شرکت مجتمع گازی پارس جنوبی

چکیده

محدوده اکتشافی نائین، یکی از محدوده های مورد توجه شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای اکتشاف کانسارهای فلزی و از جمله مس است. کانسارهای مس به دلیل عیار پایین و تناژ بالا در دهه های اخیر مورد توجه قرار گرفته و روش های اکتشاف آنها نیز بهبود یافته است. در این تحقیق با توجه به اهمیت و کاربرد روش های مختلف ژئوفیزیک در جستجوی ذخایر مختلف و بررسی تشکیل ذخایر معدنی، از این روش ها در شرق رشته کوه نایین استفاده شد. ابتدا داده‌های مغناطیس ‌سنجی مورد پردازش قرار گرفتند و سپس نسبت به مدل سازی وارون سه بعدی آنها اقدام شد. نتایج حاصل نشان دهنده یک توده با خودپذیری مغناطیسی پایین در مرکز مدل و در اعماق نسبتا زیاد است که در سطح منطبق با توده های نفوذی گابرویی می‌باشد. این توده توسط توده ی دیگر با خودپذیری بالا (بیشتر از SI 168/0) که دارای ساختار حلقوی است، احاطه شده است. در ادامه داده های مقاومت ویژه و پلاریزاسیون القایی در امتداد یک پروفیل برداشت شده، وارون سازی شدند. با تهیه مقاطعی از مدل های داده‌های موجود و مقایسه آن‌ها با اطلاعات زمین‌شناسی منطقه، وجود یک تنه کانی سازی فلزی عدسی شکل نشان داده ‌شد. همچنین افزایش عیار مس در اطراف توده های نفوذی گابرو رخ داده است که با افزایش خودپذیری مغناطیسی در این محدوده همراه بوده است. این مهم نشان دهنده تاثیر سیالات هیدروترمال با منشاء توده نفوذی گابرویی بر دگرسانی پریدوتیت ها و افزایش خودپذیری مغناطیسی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling and analysis of soil data with the aim of copper exploration in Nain region

نویسنده [English]

  • aydin rahimi harzvili
Bushehr, Asalouye, South Pars Gas Complex Company
چکیده [English]

Nain exploration area is one of the areas of interest of Isfahan Mobarakeh Steel Company for the exploration of metal deposits, including copper. Due to their low grade and high tonnage, copper deposits have gained attention in recent decades, and their exploration methods have improved as well. In this study, due to the importance and effective application of different geophysical methods in searching for different deposits and studying the formation of mineral deposits, these methods were used in the east of Nain range. First, the magnetometric data were processed and then their 3D inverse modeling was done. The results show a mass with low magnetic self-reactivity in the center of the model and at a relatively high depth, which corresponds to gabbroic intrusive masses at the surface. This mass is surrounded by another mass with high resistivity (more than SI 0.168) which has a ring structure. Next, the specific resistance and induced polarization data were inverted along a taken profile. By preparing sections of existing data models and comparing them with the geological information of the region, the presence of a lenticular metal mineralization body was shown. Also, there has been an increase in the copper grade around the intrusive gabbro masses, which has been associated with an increase in the magnetic susceptibility in this area. This indicates the effect of hydrothermal fluids with the origin of gabbroic intrusive mass on the alteration of peridotites and the increase of magnetic susceptibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Copper. inverse modeling
  • magnetoresistance
  • specific resistance
  • discovery