اعضای هیات تحریریه

سردبیر

دکتر سیدحسین حسینی

مهندسی شیمی استاد تمام گروه مهندسی شیمی

s.h.hosseiniilam.ac.ir

h-index: 32  

مدیر مسئول

دکتر جعفر طاوسی

مهندسی برق - کنترل گروه مهندسی برق، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

j.tavoosiilam.ac.ir
0000-0003-1209-1811

h-index: 21  

کارشناس نشریه

مهندس محمدامین شیرخانی

مهندسی برق گروه مهندسی برق، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

www.linkedin.com/in/mohammadamin-shirkhani-974501206/
ma.shirkhaniilam.ac.ir
0000-0001-9945-5635

h-index: 8  

اعضای هیات تحریریه

پروفسور مسعود رحیمی

گروه مهندسی شیمی، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه رازی کرمانشاه، ایران

m.rahimirazi.ac.ir

دکتر سعید دانیالی

مهندسی برق گروه مهندسی برق، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

s.danyaliilam.ac.ir

h-index: 15  

دکتر مسعود صیدی

مهندسی صنایع دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

m.seidiilam.ac.ir

h-index: 4  

دکتر رحمت اعظمی

مهندسی برق استادیار گروه آموزشی مهندسی برق، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

r.aazamiilam.ac.ir

h-index: 8  

دکتر محسن منصوری

مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

m.mansouriilam.ac.ir

h-index: 15  

دکتر علیرضا عباس زاده

مهندسی عمران - سازه استادیار گروه مهندسی عمران

a.abaszadehilam.ac.ir

دکتر همایون شاوردی

مهندسی عمران گروه مهندسی عمران، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

h.shaverdiilam.ac.ir

دکتر حامد زین الدینی میمند

مهندسی برق گروه مهندسی برق، دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته، کرمان، ایران

kgut.ac.ir/index.jsp?pageid=1774
h.zeinoddinikgut.ac.ir

h-index: 14  

دکتر محمود عدالتی

مهندسی عمران گروه مهندسی عمران، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

rms.ilam.ac.ir/profile/m.edalati/overview
m.edalatiilam.ac.ir

h-index: 10  

دکتر حسن علیجانی

مهندسی شیمی گروه مهندسی شیمی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران

science.scu.ac.ir/~alijani.hassan89
h.alijaniscu.ac.ir

h-index: 12  

دکتر حمزه صالحی پور

مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

h.salehipourilam.ac.ir

h-index: 20  

دکتر محمد دهنوی

مهندسی برق گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

kut.ac.ir/profile/82-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%86%D9%88%DB%8C
m.dehnavikut.ac.ir

h-index: 4  

دکتر سعید یعقوبی

مهندسی مکانیک گروه آموزشی مهندسی مکانیک، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایلام، ایران

s.yaghoubiilam.ac.ir

h-index: 4  

دکتر فرشاد ربیعی

مهندسی مکانیک گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران

f.rabieiilam.ac.ir

h-index: 5  

دکتر سید رضا سمائی

دکتری مهندسی عمران گرایش سواحل، بنادر و سازه های دریایی فوق دکتری، مدرس دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

samaeisrbiau.ac.ir
0000-0003-1627-1991

h-index: 2  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

پروفسور گودرز احمدی

گروه مهندسی مکانیک و هوانوردی، دانشگاه کلارکسون، پست دروم، نیویورک، ایالات متحده آمریکا

gahmadiclarkson.edu

h-index: 78  

پروفسور اردشیر محمدزاده

مهندسی برق - کنترل استاد - دانشگاه شنیانگ چین

a.m.zadehsut.edu.cn

h-index: 31  

دکتر فاضل محمدی

مهندسی برق گروه مهندسی برق، دانشگاه نیو هیون، وست هیون، کنتیکیت، ایالات متحده آمریکا

www.newhaven.edu/faculty-staff-profiles/fazel-mohammadi.php
fmohammadinewhaven.edu

h-index: 24  

پروفسور کبیر صادقی

مهندسی عمران استاد - دانشگاه خاور نزدیک ، نیکوزیا، قبرس شمالی، ترکیه

kabir.sadeghineu.edu.tr

h-index: 18  

پروفسور منگ جی سانگ

مهندسی مکانیک دانشکده مهندسی انرژی و قدرت، دانشکده مهندسی مکانیک، استاد دانشگاه صنعتی بیجینگ

mengjie.songbit.edu.cn

h-index: 39  

پروفسورخیری الصید

دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه هلوان، مصر

kelsayed75gmail.com