روش جدید برای شیرین سازی گاز طبیعی با ادغام روش بیولوژیکی و فرآیند Seaboard و تحلیل آن با استفاده از الگوریتم تکاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

شیرین سازی گاز طبیعی یک فرآیند مهم میباشد که انجام درست و باکیفیت آن یک چالش اساسی میباشد. اساس روش جدید ارائه شده بر مبنای فرآیند seaboard برای شیرین سازی گاز طبیعی استوار است، با این تفاوت که بجای مرحله ی هوادهی ، ازیک راکتور بافل دار بی هوازی برای حذف سولفید استفاده می شود . برای تهیه ی میکروارگانیسم مناسب از لجن حاصل از واحد لجن فعال تصفیه ی فاضلاب شهری که به مدت یک سال به صورت بی هوازی مانده بوده استفاده شد . این لجن در داخل راکتور بافل دار بی هوازی که دارای 5 بخش برابر و حجم فعال 10 لیتر بود به مدت 2 هفته به وسیله ی تیوسولفات وسپس به مدت 15 روز به وسیله ی سولفید خوراک دهی شد . از مهمترین مزایای این روش:

حذف معایب فرآیند sea board ، زمان راه اندازی اولیه بسیار کوتاه ، سرعت بالای حذف سولفید ، عدم نیاز به هوادهی و مقاومت بسیار خوب سیستم در برابر شوک نا گهانی سولفید می با شد .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New method for natural gas sweetening by integrating biological method and seaboard process and analyzing it using evolutionary algorithm

نویسنده [English]

  • Mikaeil Ravak
Isfahan university of technology
چکیده [English]

Sweetening of natural gas is an important process, and its correct and high-quality performance is a major challenge. The basis of the presented new method is based on the seaboard process for natural gas sweetening, with the difference that instead of the aeration step, an anaerobic baffled reactor is used to remove sulfide. To prepare the appropriate microorganism, the sludge obtained from the activated sludge unit of urban sewage treatment, which was left anaerobically for one year, was used. This sludge was fed with thiosulfate for 2 weeks and then with sulfide for 15 days inside the anaerobic baffled reactor, which had 5 equal sections and an active volume of 10 liters. The most important advantages of this method:

Removing the disadvantages of the sea board process, very short initial start-up time, high speed of sulfide removal, no need for aeration, and very good resistance of the system against sudden sulfide shock

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sweetening
  • Natural Gas
  • seaboard process