ارائه و بررسی یک مبدل DC-DC افزاینده با ورودی از سیستم خورشیدی

دوره 1، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-6

10.22034/cmes.2023.2007920.1009

سعید دانیالی؛ محمدامین شیرخانی؛ زهره دادوند؛ امیرمحمد شکربیگی


Machine Learning-based Flexible Link Robot Control

دوره 1، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 12-17

10.22034/cmes.2023.2008417.1011

علی ابدالی؛ وریا منجزی


اثبات پایداری سیستم‌های فازی نوع-2 TSK خطی و غیرخطی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 5-10

10.22034/cmes.2023.704770

محمدامین شیرخانی؛ سیده سارا کریمی زاد؛ زهره دادوند


طراحی و تحلیل کنترل تطبیقی مدل مرجع برای کنترل فشار خروجی سیستم بویلر

دوره 1، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 21-26

10.22034/cmes.2023.705452

امیررضا عزیزی؛ زهرا توحیدی نژاد؛ ایمان حقیقت پور


Improvement of flux and torque ripple in direct torque control (DTC) of induction motor using improved switching tables

دوره 1، شماره 3، آذر 1402، صفحه 22-29

10.22034/cmes.2023.2016299.1015

رحمت اعظمی؛ سامان اسماعیل بیگی؛ محمدامین شیرخانی


امنیت سیستم های کنترل صنعتی بدون اپراتور انسانی

دوره 1، شماره 1، خرداد 1402، صفحه 27-30

10.22034/cmes.2023.705616

علی یزدانی باغملکی؛ محمد حسین اسلامیان؛ علی سلطانی رنانی؛ محسن جعفرزاده؛ وحید فرهادیان


THE SPECTRAL CHARACTERIZATION OF n-GENERALIZED SKEW PROJECTIONS

دوره 1، شماره 3، آذر 1402، صفحه 42-44

10.22034/cmes.2023.2018673.1019

سیده سارا کریمی زاد


The effect of channel inlet angle on the square gas cyclone performance: A Numerical Study

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.22034/cmes.2024.2020680.1020

فرزاد پرواز؛ جمال فروزش؛ نیهان اویگور باباقلو؛ سیدحسین حسینی؛ گودرز احمدی؛ خیری الصید